Det står

langre domannamn an sa har far man inte ha inom se-domanen och det racker gott.se